სამეთვალყურეო საბჭო
 
 
რამაზ მოსაშვილი
სს იბერია უძრავი ქონების სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
 
ეკატერინე ქამუშაძე
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე
 
ნუგზარ ჭიჭინაძე
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 
იან ჰეიგი
Firebird ხელმძღვანელი
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
 
ელენა ანფიმოვა
Firebird
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი