ისტორია
გაიგე მეტი იბერიას შესახებ
 
სამშენებლო კომპანია ,,იბერია’’ დაარსდა 1999 წელს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს როგორც თანამდროვე ტიპის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, ასევე კომერციული და ინდუსტრიულ შენობების მშენებლობა.

საწყის ეტაპზე კომპანიის დამფუძნებლებმა მკაფიოდ განსაზღვრეს კომპანიის მიზნები, ამოცანები და ამ მიზნების მისაღწევი შესაბამისი სტრატეგია.
ეფექტური მართვის სისტემისა და სწორად დასახული სტრატეგიის შედეგად ,,იბერია’’-მ სწრაფად მიაღწია წარმატებას მშენებლობისა და უძრავი ქონების სფეროში.
 
დღეის მდგომარეობით ,,იბერია’’ არის ერთ ერთი ლიდერი და სწრაფად მზარდი კომპანია საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე.
წლების განმავლობაში კომპანიამ დააგროვა უნიკალური გამოცდილება უძრავი ქონების მართვისა და მშენებლობის სფეროში რომელიც დღეს უკვე იქცა კომპანიის მთავარ აქტივად და ასევე წრმოადგენს დიდ რესურს კომპანიის შემდგომი განვითარებისა და ზრდისათვის.
 

სამშენებლო კომპანია იბერიას აგრეთვე ჩამოყალიბებული აქვს პარტნიორული ურთიერთობები ყველა ბიზნეს ერთეულლთან რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში არიან კომპანიის ძირითად საქმიანობასთან. ესენი არიან სამშენებლო მასალების ძირითადი მომწოდებლები,  ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტები და უძრავი ქონების სააგენტოები.