English Georgian
 
დასრულებული პროექტები / საცხოვრებელი სახლი – ჭავჭავაძის 37
«იბერია ჰილსი»-ს განვითარების უზრუნველყოფს
კომპანია მეტრა დეველოპმენტი.
საცხოვრებელი სახლი – ჭავჭავაძის 37
დაწყების თარიღი: მაისი 2004
დასრულების თარიღი: მაისი 2007

საცხოვრებელი ფართი: 10204 კვ. მ


top