English Georgian
 
დასრულებული პროექტები / საცხოვრებელი სახლი – ფალიაშვილის 108
«იბერია ჰილსი»-ს განვითარების უზრუნველყოფს
კომპანია მეტრა დეველოპმენტი.
საცხოვრებელი სახლი – ფალიაშვილის 108
დაწყების თარიღი: ივნისი 2001
დასრულების თარიღი: მარტი 2003

საცხოვრებელი ფართი: 4681 კვ. მ


top