English Georgian
 
დასრულებული პროექტები / საცხოვრებელი სახლი - ჭავჭავაძის 37დ.
«იბერია ჰილსი»-ს განვითარების უზრუნველყოფს
კომპანია მეტრა დეველოპმენტი.
საცხოვრებელი სახლი - ჭავჭავაძის 37დ.
დაწყების თარიღი: სექტემბერი 2000
დასრულების თარიღი: ოქტომბერი 2002

საცხოვრებელი ფართი: 10155 კვ. მ


top