English Georgian
 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი რადიანის ქ. #13-ში
6


ვარიანტი 1 Floor plan
ბინა 9
საერთო ფართი 108.56 მ2
1 საერთო ოთახი 30,59
2 საძინებელი 15,01
3 საძინებელი  13,27
4 სამზარეუ.ლო 14,77
5 ჰოლი 17,48
6 სანკვანძი 4,13
7 სანკვანძი 2,06
8 აივანი  8,41
9 ტერასა 18,32
Print version
ბინა 10
საერთო ფართი 108.56 მ2
1 საერთო ოთახი 30,59
2 საძინებელი 15,01
3 საძინებელი  13,27
4 სამზარეუ.ლო 14,77
5 ჰოლი 17,48
6 სანკვანძი 4,13
7 სანკვანძი 2,06
8 აივანი  8,41
9 ტერასა 18,32
Print version
ვარიანტი 2 Floor plan
ბინა 9
საერთო ფართი 135.16 მ2
1 საერთო ოთახი 30,59
2 საძინებელი 15,01
3 საძინებელი 13,27
4 საძინებელი 16,01
5 სამზარეუ.ლო 14,77
6 ჰოლი 19,64
7 კარადა 0,65
8 სანკვანძი 4,13
9 სანკვანძი 2,06
10 აივანი  12,31
11 ტერასა 18,32
Print version
ბინა 10
საერთო ფართი 81.24 მ2
1 საერთო ოთახი 28,61
2 საძინებელი 15,01
3 სამზარეუ.ლო 13,27
4 ჰოლი 10,77
5 სანკვანძი 4,13
6 სანკვანძი 2,06
7 აივანი  4,07
8 ტერასა 18,32
Print version
ვარიანტი 3 Floor plan
ბინა 9
საერთო ფართი 219.02 მ2
1 საერთო ოთახი 50,35
2 საძინებელი 26,02
3 საძინებელი 16,48
4 საძინებელი 16,16
5 კაბინეტი 16,16
6  სამზარეუ.ლო 16,48
7 ჰოლი 23,03
8 კორიდორი  2,98
9 სანკვანძი 8,74
10 სანკვანძი 4,37
11 სანკვანძი 2,80
12 გარდერობი 6,98
13 კარადა 2,08
14 აივანი 4,07
15 აივანი 12,31
16 ტერასა 18,32
17 ტერასა 18,32
Print version