English Georgian
 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი რადიანის ქ. #13-ში
5


ვარიანტი 1 Floor plan
ბინა 7
საერთო ფართი 126.58 მ2
1 საერთო ოთახი 30,73
2 საძინებელი 17,66
3 საძინებელი 17,94
4 სამზარეუ.ლო 14,95
5 ჰოლი 17,48
6 სანკვანძი 5,70
7 სანკვანძი 2,18
8 აივანი  7,24
9 აივანი  8,41
Print version
ბინა 8
საერთო ფართი 126.58 მ2
1 საერთო ოთახი 30,73
2 საძინებელი 17,66
3 საძინებელი 17,94
4 სამზარეუ.ლო 14,95
5 ჰოლი 17,48
6 სანკვანძი 5,70
7 სანკვანძი 2,18
8 აივანი  7,24
9 აივანი  8,41
Print version
ვარიანტი 2 Floor plan
ბინა 7
საერთო ფართი 152.62 მ2
1 საერთო ოთახი 30,73
2 საძინებელი 17,66
3 საძინებელი 17,94
4 საძინებელი 16,24
5 სამზარეუ.ლო 14,95
6 ჰოლი 21,55
7 კარადა  0,65
8 სანკვანძი 5,70
9 სანკვანძი 2,18
10 აივანი  7,24
11 აივანი 12,42
Print version
ბინა 8
საერთო ფართი 99.26 მ2
1 საერთო ოთახი 28,75
2 საძინებელი 17,66
3  სამზარეუ.ლო 17,94
4 ჰოლი 12,67
5 სანკვანძი 5,70
6 სანკვანძი 2,18
7 აივანი  7,24
8 აივანი  4,18
Print version
ვარიანტი 3 Floor plan
ბინა 7
საერთო ფართი 255.77 მ2
1 საერთო ოთახი 50,35
2 საძინებელი 27,45
3 საძინებელი 18,02
4 საძინებელი 17,94
5 კაბინეტი 16,80
6  სამზარეუ.ლო 28,41
7 ჰოლი 22,41
8 კორიდორი  5,52
9 სანკვანძი 9,25
10 სანკვანძი 6,27
11 სანკვანძი 1,85
12 სამრეცხაო 2,09
13 გარდერობი 6,98
14 კარადა 1,84
15 აივანი 7,24
16 აივანი 7,24
17 აივანი 8,41
18 აივანი 8,41
Print version